Meteen naar de inhoud

Therapie, healing, meer informatie

Wat kun jij van ons verwachten?

We hebben een enorme schat aan ervaring op diverse gebieden. We beheersen allerlei soorten therapie en instumenten. Dus wast we doen is dat we een mix maken van aardse aanpak, therapie en energetische, paranormale zintuigen.

In een consult staat van te voren niet vast welke aanpak wij oppakken. Dat is ook een onderdeel het consult, dat wij aanvoelen welke stappen of aanpak op dit moment het beste voor jou werkt en bij jou past. Zo komen we tot optimale resultaten, genezing en de best passende consulten waardoor je met een glimlach naar buiten stapt.

Persoonlijke scan

Na het invullen van een anamneseformulier maken we een grondige scan van jou en van jouw situatie. Ook in een eerste consult voelen we aan wat er nodig is en daarmee gaan we aan de slag. Elke keer werken we een stuk uit van jou probleem en kom jij dichter bij waar jij wilt zijn; wie jij eigenlijk bent van jezelf (zonder belemmeringen, wat je tegenhoudt, etc.).

Daarbij hebben wij zowel rationeel en emotioneel de juiste formule om zo met beide benen op de grond, concreet en helder te, communiceren, coachen en begeleiden. We zullen vanuit verschillende invalshoeken inzicht te geven over de aard van jouw probleem en jouw fysieke en geestelijke gezondheid.

Uniek

Jouw vraag is specifiek voor jou en ons antwoord is daarbij dus ook specifiek. Waarschijnlijk is het fijn om eens met elkaar te overleggen wat we voor je kunnen doen.

Methoden die wij gebruiken:

Het blok hieronder laat verschillende van onze technieken zien. Door te te klikken op de naam van hetgeen dat u aanspreekt, kunt u de diverse instrumenten nalezen.

Instrumenten, diensten en therapieën

 

Deze therapie is geschikt voor iedereen die gemotiveerd is aan zichzelf te werken en voor wie weet dat hij wil groeien. Het gaat niet alleen om het verkrijgen van inzicht, maar ook om het doorbreken van het gedrag dat je nu belemmert te zijn wie je wilt zijn. Dat betekent dat je af en toe een risico moet nemen zodat je met nieuwe en andere mogelijkheden, zoals EMDR, kunt experimenteren en tot oplossingen kan komen.

EMDR is ook bedoeld voor de behandeling van mensen met bijvoorbeeld PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Klachten die EMDR kan aanpakken

Het kan gaan om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Ook kan het zijn dat je irreëel angstig bent of jezelf tegenhoudt in allerlei stappen, keuzes en beslissingen.

Ieder mens heeft specifieke triggers die maken dat je (te veel) gaat eten, terwijl je geen honger hebt. Die trigger gebeurt vaak onbewust en razendsnel. En zo hebben we al snel een kilootje te veel of overgewicht waar we graag vanaf willen. Een dieet is een veel gekozen oplossing, maar niet altijd houdbaar waardoor je na verloop van tijd weer op hetzelfde punt van overgewicht bent. Dit komt doordat we diëten vaak als een afstraffing gebruiken. Dat vind niemand leuk en houdt niemand lang vol.

Met heel veel plezier mogen wij je meedelen dat wij jou direct kunnen helpen af te vallen op een manier die voor 80-90% van de mensen succesvol is. Niet door het aangaan van complexe diëten, diëten en nog eens diëten. Maar door middel van afvallen zonder dieet. Namelijk met hypnotherapie en het gebruik maken van hypnotherapietechnieken.

Jij ondergaat een hypnose of beter gezegd je gaat in Trance. Ten alle tijde tijdens de sessies ben je erbij wat er met jou gebeurt. Een essentieel onderdeel om te benoemen. Daarbij leg ik met jou een hypnotische maagband aan, zodat je veilig en verantwoord kunt afvallen. Na de sessie geloof jij dat je een echte maagband operatie hebt ondergaan en daarbij is er een mindset gevormd. Zo kun je een lange-termijnoplossing voor gewichtsbeheersing aangaan.

Je gaat afvallen met een ‘programma’, dat betekent dat je niet na één sessie hypnotherapie aan je lot wordt over gelaten. Wij streven namelijk naar blijvend gewichtsverlies. Dus alles wat je nu verliest, dat je dat de rest van je leven (bij wijze van spreken) eraf kunt houden.

Lees hier meer, kijk filmpjes of meld je aan...

Een pijn die niet te duiden is, je lichaam dat niet met je mee wil werken, slaapproblemen, angst. Er zijn heel veel belemmeringen waarvan jij last kunt hebben die je niet langer wilt.

Ervaringen uit je verleden of vorige levens kunnen in het heden klachten, spanningen en emoties veroorzaken die je niet herkent.

Door in je onderbewuste op zoek te gaan en contact te maken met deze ervaringen kun je verwerken. Je gebruikt de trance om de ervaring te herleven en daardoor krijgen je huidige klachten direct duiding. Je kunt overtuigingen die destijds ontstaan zijn, maar nu niet meer bij je passen, loslaten waardoor je in staat bent dingen anders aan te gaan pakken.

Hypnose = een staat van trance waarin je wordt begeleid. Je bent er bewust bij. Vergelijk het met dingen die je op automatisme doet en je niet meer herinnert. Dat principe helpen we je bewust opzoeken als hypnotherapeut en dat geeft vervolgens toegang tot de diepere lagen van je geest.

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Welke levensvragen wil jij beantwoorden?

Waar krijg jij levensvreugde van, wat is je zielsverlangen, waar ligt jouw passie? Met personal coaching richten we ons op het ontwerpen van de hoofdlijnen van jouw leven. En verdiepen wij ons in jouw gedrag en overtuigingen die jouw tegenhouden, zodat we die samen kunnen elimineren en omvormen.

Met personal coaching kunnen we ons specifiek op jouw persoonlijkheid richten en daarbij onderzoeken en bereiken wat jij wilt. Daarbij kun je bijvoorbeeld werken aan je zelfvertrouwen, beter leren communiceren, je talenten ontwikkelen, je relaties verbeteren, en een toekomstvisie vormgeven. Of waar wil jij vanaf en verandering brengen om anders te leven.

Zo kun je diverse contexten verbeteren, zoals werk, privé, je relatie. Het belangrijkste is je eigen waarde herkennen, benoemen en waarderen!!

Binnen personal coaching kunnen alle technieken en methoden aan bod komen waar je hier op de site over leest.

Psychische, sociale problemen aanpakken? levensproblemen?

Bij alles wat wij doen spelen diverse factoren een rol. Denk aan genetische, sociale en economische factoren. Psychische en sociale aspecten zijn belangrijke pijlers voor levensproblemen. Soms kan dit zo ingrijpend zijn, dat we hier zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Er is GEEN sprake van een psychische stoornis, maar je kunt hopeloos in de knoop raken door psychosociale problemen.

Een moeilijke situatie kan het evenwicht in jou verstoren. Dit is veelal te herleiden tot één van de volgende psychosociale deelgebieden, of een combinatie ervan:

- persoonlijke moeilijkheden
- relationele problemen
- verstoorde werkrelatie(s)
- maatschappelijke situatie(s)

Ons uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is dan ook van groot belang dat beiden zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn om goed te kunnen functioneren.

Als psychosociaal begeleider verdiepen wij in jouw persoonlijke situatie. Dit doen wij onder andere door goed te luisteren naar, en ons af te stemmen op 'het verhaal' met alle bijbehorende gevoelens en emoties. Hierbij werken we 'stap voor stap' nauw met je samen. Dit is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in en ordening van jouw persoonlijke problemen en probleemgebieden.

Zodoende kun je het overzicht over je eigen situatie geleidelijk opbouwen en kan tevens je eigen kracht hervonden en aangesproken worden. Vanaf een bepaald moment ben je (zelfstandig) in staat om handelend op te treden en problemen op te lossen: er is sprake van (een nieuw) evenwicht!

Als je relatie niet lekker loopt, kan dat erg op je drukken, een groot gevoel van teleurstelling of wanhoop met zich meebrengen. Relatieproblemen kosten partners veel energie en als er kinderen in het spel zijn lijden zij er onder. Het kan bij ieder gezondheidsklachten opleveren wanneer de stress langdurig aanhoudt. Relatie coaching kan je helpen verandering te brengen.

Wij gaan er vaak vanuit dat je elkaar (onbewust) hebt uitgekozen omdat je van elkaar iets te leren hebt. Meestal hebben partners dezelfde levensthema’s die ze vaak beter bij de ander zien dan bij zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een laag zelfbeeld. Door bij elkaar te zijn, juist ook als het moeilijk is, krijg je de kans om je levensthema helder te krijgen en uit te werken. Je partner is het best in staat om op de pijnlijke punten in jou  in te drukken, vooral omdat je zo dicht bij elkaar staat.

Je partner is dus ook degene die het best kan helpen bij het blootleggen van je zere plekken.

En die zere plekken, als je ze niet verwerkt of er niet aan werkt, zul je in elke relatie opnieuw tegenkomen. Om echt aan je relatie te kunnen werken is het nodig dat je de moed hebt om naar je eigen aandeel en functioneren te kijken, ook als je je slachtoffer van de ander voelt.

Door jouw reactiepatroon in gedrag versterk je de ander vaak in de reactie(gedrags)patronen waar jij nu juist een hekel aan hebt. Vaak durf je oude patronen niet te doorbreken uit angst de ander te verliezen. Er in blijven hangen levert echter altijd twee verliezers op. Bovendien verlies je je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde na verloop van tijd, en dat is zeer pijnlijk.

Opgesloten in een harnas?
Een slechte relatie lijkt op een harnas. Je zit erin opgesloten en je ziet wel wat er gebeurt, maar je krijgt geen grip op de situatie.
Als er al gesprekken zijn, leiden ze tot niets. Jullie begrijpen elkaar niet meer.
Je ergert je aan elkaar en de ergernissen zitten vaak in kleine dingen.
Voel ik nog wel iets voor de ander? Is er nog wel liefde? Wat nu?

Relatie Coaching is er op gericht om samen te zoeken en te onderzoeken wat er is en wat er was. En hoe gaan we dan verder ... of ...

Als kindercoach begeleiden wij kinderen, kleuters, tieners, jeugdigen, adolescenten, pubers, meiden en jongens, jong-volwassenen in het scheppen van een succesvol en gelukkig leven in alle levenssferen. Dit wordt tot stand gebracht door het bevorderen van sociale vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies bij jou of jouw kind.

Kindercoaching kan worden toegepast op alle belangrijke levensthema’s van kinderen en jongeren.

Wat doet een kindercoach?

Hoewel elke kindercoach zijn/haar eigen specifieke werkwijze heeft, leggen wij de nadruk op een systeemgerichte benadering. Wij gaan er van uit dat de meeste problemen liggen in het systeem waar jij, als kind, deel van uitmaakt. Dit systeem omvat het gezin waarin je/het kind opgroeit, de school die je/het bezoekt, de wijk waarin je/het leeft en de clubs waarvan je/het lid bent/is. Bij het coachen van kinderen zullen wij daarom altijd de belangrijkste betrokkenen bij de begeleiding betrekken, zoals ouders en leerkrachten.

Als kindercoach kijken wij wat zowel jij/kinderen als hun systeem nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. De coach helpt het kind om zijn werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat het binnen zijn leefsysteem volledig tot zijn recht komt en goed leert communiceren. Het doel daarvan is dat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

Is jouw kind nog te jong om duidelijk te maken waar zijn of haar probleem ligt? Voor ons niet!

Dan heeft Sjamaan Adrie Talakua daarbij het voordeel zijn extra zintuigen te kunnen inzetten. Bij Einstein-Energetica kijken we naar het kind en alles wat het kan aangeven via het fysieke, emotionele, mentale, spirituele, energetische en zielsniveau. Hierdoor hebben we vaak geen woorden nodig om aan te voelen waar de oplossingen liggen. De extra zintuigen van Adrie als Sjamaan hebben daarbij het grote voordeel op een diep niveau contact te kunnen leggen met jouw kind. Vanuit het systeem van het kind weten we waar de oplossing ligt en zullen we met je werken naar verwezenlijken van die oplossing. Ook kan bijvoorbeeld healing op korte termijn al heel veel opleveren in het voordeel van jouw kind.

Neem graag contact met ons op om je probleem of vraag te bespreken.

Hulp van ons

Consult
1 op 1
100,-
uur

1 op 1 consult

Maatwerk aanpak

Combinatie: hypnotherapie, emdr, eft, nlp, sjamanisme, healing

Extra gaven Sjamaan Adrie Talakua

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Tussentijds hulp op afstand

Afvallen met de hypnotische maagband

Alle informatie over afvallen vindt je op onze speciale pagina hierover.

Meer informatie over afvallen.
Kosten hypnotische maagband programma