Meteen naar de inhoud

Dyslexie

Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt evenveel voor bij mensen van allerlei intelligentieniveaus.

Welke mate en welke vorm van Dyslexie gaat het over?

Naast het feit dat er geconstateerd is dat u of uw kind dyslexie heeft, is het ook handig de vraag te stellen in welke mate en welke vorm het aanwezig is. Er kan namelijk ook sprake zijn van energetisch of getraumatiseerde dyslexie. Dat betekent dat de aansturing waardoor het veroorzaakt wordt niet van blijvende of vaststaande aard is.

Het gaat om herinneringen, ervaringen en overtuigingen die ervoor zorgen dat je dyslexie hebt en er tegenaan loopt. Door middel van de tools die wij hebben met Einstein-Energetica kunnen we onderzoeken waar het bij jou vandaan komt. Ben je daadwerkelijk dyslectisch of heb je last van energetisch dyslexie?
Dit is een belangrijke vraag en het antwoord op deze vraag kan een belangrijke ‘change’ en de eerste stap naar het oplossen van problemen zijn! We kunnen door middel van therapie en healing verder werken.

Wat is Dyslexie?

Dyslexie is een veel voorkomend en onzichtbare handicap of belemmering. Jij of jouw kind heeft ernstige of hardnekkige problemen bij de automatisering van lezen of spelling. Ook hulp en extra scholing brengt geen verandering in het feit dat iemand met dyslexie moeite heeft met foutloos en vlot (leren) lezen en spellen. Daarbij zijn ook problemen in het leren van moeilijke talen. Dit alles ligt niet aan de inzet en ijver van mensen en kinderen, maar kan wel verstrekkende gevolgen hebben voor persoonlijke, gezins- en maatschappelijke contexten.

In grote lijnen ligt de oorzaak van dyslexie waarschijnlijk in (de snelheid van) fonologische verwerking en oproepen van de taalkennis. Kortweg: problemen met de informatieverwerking van visueel (letters) naar auditief (klanken). De nadruk ligt op problemen met verwerking van het auditieve deel.

Zo vroeg mogelijk herkennen van dyslexie is de beste aanpak en zorgt dat er een (aanvaardbaar tot goed) niveau van geletterdheid aan te leren is. Daarbij is het wel belangrijk dat de juist leermethode bij het individu wordt gekozen. Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Wanneer zij op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen die bij hen passen, zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit. Schooluitval en onderpresteren als gevolg van dyslexie zijn dan verleden tijd.

Lees ook meer over dyslexie in onze ervaringen: dyslexie, dyslexie 2 en dyslexie 3. Of neem contact met ons op om meer te weten te komen over energetische dyslexie.