Meteen naar de inhoud

Fijne motoriek

De ontwikkeling van jouw fijne motoriek is afhankelijk van een heel hoop factoren. Daarbij kunnen ook psychische factoren een rol spelen en belemmeringen opwerpen om in volledige zijn je talenten te gebruiken. We kunnen door middel van therapie de belemmeringen aanpakken. Joanna Talakua kan bijvoorbeeld door middel van hypnotherapie belemmeringen met je doorgronden. Daarnaast kan Adrie Talakua met zijn sjamanistische zintuigen onderzoeken of healing van jouw fijne motoriek ook mogelijk is. Hij zou bijvoorbeeld, eenvoudig gezegd, jouw neuronen in balans kunnen brengen en informatie in het zintuiglijke, verwerking en handelingsdeel van jouw hersenen kunnen resetten. Daarnaast zijn er tal van andere technieken die het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld EMDR of EFT.

Waarbij ondervind je problemen met fijne motoriek?

Bij problemen met de fijne motoriek (Dyspraxie) wordt de informatie van de ledematen naar de hersenen en andersom niet correct verwerkt. Hierdoor zijn er problemen met de motoriek en motorische vaardigheden. Je kunt problemen met je fijne motoriek ondervinden bij alle acties die voor uitvoeren oefening nodig hebben en niet in de hersenen zijn geprogrammeerd. Denk aan:

Fijne motoriek

  • het schillen van fruit;
  • schrijven;
  • allerlei sporten, voetballen, rennen, slaan met een hockeystick, et cetera;
  • papiertje van een snoepje halen;
  • tekenen;
  • spelen met lego of puzzelen;
  • schoenen vastknopen.

 

Vaak gaat dyspraxie en problemen met de fijne motoriek samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin.

Ontwikkeling van fijne motoriek

Kinder coachEen jong kind heeft nog niet het gehele bewustzijn van zijn lichaam. Hij weet vaak pas na aanraking van zijn ledematen waar ze zitten en ook het besef van twee zijden van zijn lichaam komt pas na een tijdje. Als het besef van het lichaam zich te langzaam ontwikkelt, kan dat de fijne motoriek beïnvloeden. Voorbeeld van ‘symptomen’ hiervan zijn bijvoorbeeld een late keuze van een dominante hand en moeilijkheden met schrijven.
Schrijfproblemen is ook een veel voorkomend probleem bij de fijne motoriek, waarbij een kind ook later moeite blijft hebben met schrijven. Het handschrift kan klein, of krasserig zijn en er wordt veel energie gebruikt om iets op papier te krijgen.

Er wordt gezegd dat kinderen over de problemen heen groeien, maar onderzoek toont aan dat dit niet zo is. Velen verbeteren naar mate ze groter groeien, leren strategieën om er mee om te gaan, leren vermijdingstechnieken of specifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld het leren fietsen. Dit betekent niet dat de coördinatie is verbeterd, als een kind met dyspraxie leert fietsen. Het heeft alleen één vaardigheid geleerd.

Bij Einstein-Energetica kunnen we op zoek gaan naar de psychische en energetische belemmeringen en op die manier oplossingen vinden voor problemen met de fijne motoriek.