Meteen naar de inhoud

Aura Chakra Healing

Het uitgangspunt bij aura- en chakrahealing is dat ieder mens zijn eigen energieveld heeft. De aura vormt een beschermend omhulsel rondom het fysieke lichaam. Daarbij zijn de chakra’s de ‘energiecentrales’ die (levens)energie opnemen – uit de kosmos – overal om ons heen. Raakt een energiestroom in je lichaam geblokkeerd? Dan is er kans op disharmonie, een lichaam of geest dat uit balans raakt, ziekte. Anders gezegd: word je ziek, dan zijn er mogelijk energiestromen geblokkeerd.

Lichaam en geest zijn één. Ziek worden is dan ook meestal niet de eerste stap in een proces. Door disharmonie en blokkades in je energieveld wordt uiteindelijk je lichaam ziek. Met andere woorden: ziekte openbaart zich veelal eerst op het energetische vlak, lang voordat dit merkbaar is op het lichamelijke vlak.

Over chakra’s

Chakra Einstein-Energetica

Het woord chakra is Sanskriet voor wiel. De vorm van deze energiepunten wordt dan ook gezien in de vorm van een cirkel of wiel. De energiecentrales (chakra’s) van ons lichaam zorgt ervoor dat we energie opnemen en sturen het naar de plaatsen van ons lichaam waar het nodig is. Daarbij geven ze belangrijke energie aan onze organen en dragen ze veel bij aan ons algehele gevoel van welbevinden en onze gezondheid.
Een chakra ziet eruit als een soort trechter of bloem, met de brede opening aan de voorkant van het lichaam. Het uiteinde van een chakra bevindt zich op of dichtbij de ruggengraat en zorgt voor de geleiding van energie door het gehele systeem. Via de ruggengraat staan alle chakra’s met elkaar in verbinding. De ruggengraat is op deze manier een kanaal waarlangs onze levensenergie zich beweegt. Als één van de chakra’s gebrekkig functioneert, dan heeft dat ook zijn weerslag op de andere chakra’s, want de energie kan dan niet vrijelijk door alle energiecentra stromen.
Ieder chakra correspondeert met een bepaalde kleur en is verbonden met één van de zeven lagen van het aura. Ieder chakra vibreert met een bepaalde frequentie, afhankelijk van zijn locatie. Het zevende (bovenste) chakra heeft het hoogste trillingsniveau, het eerste chakra het laagste. Tevens is elk chakra verbonden met een endocriene klier. Door te werken met de chakra’s kan de werking van de endocriene klieren vaak verbeterd worden. De volgende grootste chakra’s bevinden zich in het lichaam.

  1. de stuitchakra (aarde-energie, wortelchakra, Muladhara chakra, correspondeert met de kleur rood)
  2. de sacraalchakra (sexualiteit, levensenergie, ter hoogte voortplantingsorganen, correspondeert met de kleur oranje)
  3. de plexus solarus/zonnevlecht (emoties, wilskracht, correspondeert met de kleur heldergeel)
  4. de hartchakra (de onbaatzuchtige liefde, de kleur die dit chakra hoort uit te stralen is groen)
  5. de keelchakra (communicatie, hierbij hoort de kleur helderblauw)
  6. het derde oog (visualisatievermogen, intuïtie, correspondeert met de keur indigo)
  7. de kruinchakra (wijsheid, energie en contact met de energiebron, correspondeert met de kleur helderwit of violet)

Wat kun je nu eigenlijk doen met de energiechakra’s in het lichaam? Hoe maken wij gebruik van aura- en chakrahealing? Hoe werkt het?

Elk energiepunt in de vorm van een chakra in jouw lichaam kent veel kenmerken. Ook weten we veel over de symptomen en uitwerkingen van de energie van dat punt. Die informatie gebruiken we dan ook voor de aura- en chakrahealing. Het herstellen van de energie, balans, doorstroming is het beste voor jouw lichaam. Hieronder hebben we allerlei informatie en inzichten met betrekking tot de eerste chakra uitgeschreven. Lees ook meer over de extra zintuigen van Adrie Talakua die we hierbij gebruiken.

Naast chakra 1 hebben we op ieder energieniveau oplossingen voor de problemen die zich daar kenmerken. Door een scan te maken voordat je bij ons op consult komt weten we al snel op welke chakra’s jij problemen hebt. En kunnen we in consult aan de slag met healing, en ook therapie die de aansturing van deze blokkades ontdekt en oplost.

Transofrmatie(pijn)

Let wel: Bij uiteindelijke behandeling en harmonisering van de chakra’s, is het mogelijk dat klachten die verbonden zijn met een bepaald chakra, nogmaals een acute fase doormaken als onderdeel van het helingsprogramma. Het is immers vaak zo dat een chronische klacht, die lange tijd aanwezig is, vaak begonnen is als een heftige, acute klacht. Een klacht zal, volgens de wetten van Hering, in omgekeerde richting verminderen. Een chronische klacht laait bij behandeling dus vaak eerst weer op, om daarna volkomen te verdwijnen. ‘Erger worden’ is dus een transformatiesymptoom bij het proces dat je aangaat.

Voorbeeld van Aura- en chakra healing bij chakra 1

Aan de hand van de eerste chakra, stuitchakra die staat voor aarde-energie zullen we meer inhoud geven aan de healingsmogelijkheden en inhoud. Wat je hieronder onder andere kunt lezen:
Algemene beschrijving
Correspondenties van het eerste chakra
Lichamelijke aandoeningen mogelijk behorend bij een gebrekkig functioneren van het eerste chakra
Corresponderende endocriene klieren bij het eerste chakra

Balans Einstein-energetica

Over chakra 1

Het eerste chakra bevindt zich ter hoogte van het stuitje. De kleur die dit chakra hoort uit te stralen – als het goed in balans is – is rood. Dit chakra is verbonden met de eerste laag van de aura, de laag die zich direct om ons lichaam heen bevindt. Dit is het niveau van fysieke gewaarwordingen en zowel de eerste aura-laag als het wortelchakra worden hiermee in verband gebracht. Het eerste chakra geeft aan hoe goed je geaard bent en hoe het is gesteld met je stabiliteit en je individualiteit. De voornaamste thema’s die in de chakrahealing bij dit chakra horen zijn: levenskracht, overlevingsdrang, aanpassingsvermogen en materiële zekerheid.

Veel mensen lijden onder een gebrekkige werking van het eerste chakra, waardoor ze niet voldoende geaard zijn en hun levensenergie niet goed kan doorstromen. In dat geval worden de basale behoeftes van het lichaam, zoals voedsel, rust en ontspanning vaak genegeerd. Als het eerste chakra te ver geopend is, kan dat zich uiten in een zeer sterke overlevingsdrang, roekeloos gedrag en egoïsme. Het liefst wil deze persoon altijd onmiddellijk zijn zin krijgen en hecht hij of zij veel waarde aan materiële zaken. Om de werking van het eerste chakra dan iets te temperen, kun je tijdens een meditatie het chakra, net als de lens van een camera, iets sluiten.
Het tegengestelde is ook mogelijk. Het chakra is dan te zeer gesloten. Dat kan zich uiten in een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect, zweverig gedrag, niet geaard zijn in het leven, niet in het heden leven en een verlangen naar de dood. Dan kunnen we bijvoorbeeld tijdens een meditatie of door middel van een visualisatie dit chakra verder open zetten. Als het eerste chakra goed functioneert dan heb je voldoende energie, sta je met beide benen op de grond en voel je je gezond en goed. Je zit dan ‘lekker in je vel’.

Correspondenties van het eerste chakra

Levenskracht is een belangrijke associatie die gehanteerd kan worden bij het eerste chakra. Eén van de belangrijkste thema’s van het eerste chakra is immers het overleven en de kracht waarmee dat gebeurt. Heeft iemand veel levenskracht, of in ieder geval genoeg om de behoefte te voelen steeds meer van het leven te ontdekken, dan is er een goede balans in het eerste chakra. Is dit niet het geval en heeft de cliënt er ‘geen zin meer in’, dan is de levenskracht geschaad en werkt het eerste chakra niet naar behoren. Mensen die lopen met zelfmoordgedachten hebben vaak ook een gebrekkig functionerend eerste chakra. Werken aan het eerste chakra zal de levenskracht en levenslust vergroten.
Kracht is een ander belangrijk aspect dat gesymboliseerd wordt door het eerste chakra. Als de cliënt bijvoorbeeld aangeeft moeite te hebben om krachtig en resoluut op te treden en het vervolgens betreurt dat hij een kans heeft gemist, wijst dit op een disharmonie in het eerste chakra.
Wil en dan vooral het doorzettingsvermogen dat nodig is om wensen waar te maken. Veel mensen waarbij het eerste chakra gebrekkig functioneert, hebben wel allerlei wensen en bepaalde verwachtingen van hoe hun toekomst eruit zou moeten zien, maar missen het doorzettingsvermogen om deze wensen en verwachtingen waar te maken. Werken aan het eerste chakra is voor hen heel nuttig, omdat met het sterker worden van het chakra ook het doorzettingsvermogen en de wil tot presteren zal groeien.
Ambitie is een belangrijk aspect van het eerste chakra. Mensen die weinig van het leven verwachten, hebben vaak een minder sterk eerste chakra. Het eerste chakra heeft een sterke connectie met het aarde-aspect, hetgeen inhoudt dat als de cliënt niet genoeg geaard is, hij of zij weinig wensen heeft met betrekking tot bijvoorbeeld hogerop komen in de functie die hij of zij bekleedt. De cliënt vindt het ‘wel goed zo’. Het herstellen van de balans in het eerste chakra kan de cliënt helpen om meer uit het leven te halen.
Genegenheid is tevens een aspect van het eerste chakra. Aangezien het eerste chakra aangeeft hoe de binding met de aarde is, geeft deze ook de genegenheid en liefde voor de eigen persoonlijkheid weer. Ook hier geldt weer dat de cliënt kan leren meer van zichzelf te houden als de werking van het eerste chakra geoptimaliseerd wordt.

Lichamelijke aandoeningen mogelijk behorend bij een gebrekkig functioneren van het eerste chakra

Problemen met de bloedsomloop. Hierbij horen ook een hoge of een lage bloeddruk. De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee getallen: de bovendruk en de onderdruk. Bijvoorbeeld 125/80 (spreek uit: 125 over 80). De bovendruk heet in medische termen de systolische druk. Dit getal is het hoogste getal en geeft de druk in de slagaderen weer tijdens de samentrekkingen van het hart. De onderdruk is het laagste getal en geeft de druk in de slagaderen weer tussen de samentrekkingen van het hart in. (De onderdruk wordt in medische termen de diastolische druk genoemd). Bij problemen met de bloeddruk gaat het vaak om de onderdruk, de diastolische druk, die vaak te hoog is. Een te hoge bloeddruk heet in medische termen hypertensie. Men spreekt van een matige hypertensie als de onderdruk (diastolische druk) tussen de 95 en 105 zit. Men spreekt van een ernstige hypertensie als de diastolische druk groter is dan 105. Een hoge bloeddruk dient altijd eerst door de huisarts te worden onderzocht.
Depressie bestaat in vele vormen. De belangrijkste kenmerken waaraan je een depressie kunt herkennen zijn: Het verlies van initiatief; de patiënt wil niets en heeft nergens zin in, wil ook geen leuke dingen ondernemen. Eigenlijk wil iemand die depressief is helemaal niets meer ondernemen. Verder is niet willen voelen ook een teken van depressie. Vanzelfsprekend hoort ook somberheid hierbij en vaak ook zelfverwerping. De cliënt vindt zichzelf dan waardeloos en heeft het gevoel niets goed te kunnen doen of niets te kunnen bereiken. Natuurlijk kent iedereen wel eens een sombere, neerslachtige bui. Het verschil met een depressie is echter dat de sombere bui weer overgaat, terwijl een depressie vaak langer aanhoudt. Iemand die een sombere bui heeft, is vaak ook wel in staat om zichzelf uit de put te trekken door iets leuks te gaan doen, terwijl iemand die depressief is niets meer de moeite waard vindt. Het grootste risico bij een echte depressie is de wens tot het plegen van zelfmoord. Je moet een depressie nooit onderschatten. Schakel altijd professionele hulp in.
Verder is het belangrijk dat je de winterdepressie kunt onderscheiden. Hierbij heeft de patiënt alleen klachten in de winter en niet in de lente en de zomer. De reden hiervoor is waarschijnlijk een gebrek aan zonlicht, dat heel goed te behandelen is in het ziekenhuis met lichttherapie. De patiënt gaat dan enkele keren voor een lichtbak zitten, variërend van enkele minuten tot enkele uren. De klachten verdwijnen dan letterlijk als sneeuw voor de zon.
Bloedarmoede. De medische term voor bloedarmoede is anemie. Bloedarmoede is eenvoudig te herkennen aan de volgende voor de hand liggende symptomen: Vermoeidheid is het eerste en belangrijkste symptoom en daarmee bedoelen we de soort vermoeidheid die niet overgaat na een paar nachtjes lekker lang slapen. Verder is bleekheid van de huid, en ook van de nagels en de binnenzijde van het onderste ooglid een kenmerk van bloedarmoede. Duizeligheid en soms flauwvallen zijn ook vaak een symptoom, alsmede het zien van zwarte vlekken voor de ogen als de patiënt opstaat na een poosje gezeten te hebben. Vaak ontstaat bloedarmoede door een ijzergebrek dat op te heffen is door ijzer als voedingssupplement te nemen of ijzerrijke producten te eten, zoals rood vlees en bieten.
Eetstoornissen horen ook thuis in het rijtje van mogelijke aandoeningen bij een gebrekkig functionerend eerste chakra. In de beschrijving van het eerste chakra heb je al kunnen lezen dat het zich onthouden van de eerste levensbehoeften een kenmerk is van een gebrekkig functionerend eerste chakra. Voedsel is een eerste levensbehoefte en het niet goed omgaan met voedsel, hetgeen een kenmerk is van een eetstoornis, is dan ook een teken dat het lichaam onvoldoende geaard is en de aarding zoekt door te veel te gaan eten (boulimia nervosa) of juist helemaal niet meer te eten (anorexia nervosa). Het duidelijke verschil tussen anorexia nervosa en boulimia nervosa is het feit dat anorexia patiënten eten liever vermijden, terwijl Boulimia patiënten juist last hebben van vreetbuien, waarna het genuttigde voedsel weer uitgebraakt wordt. Toch kan magerheid een symptoom zijn van beide aandoeningen. De gevolgen van beide aandoeningen zijn verstrekkend en als je als therapeut het idee hebt met een dergelijke aandoening te maken te hebben is het noodzakelijk de patiënt te stimuleren professionele hulp te zoeken.
Constipatie kan een ander kenmerk zijn van een niet juist functionerend eerste chakra. Men spreekt van constipatie als de patiënt dermate moeite heeft met de stoelgang, dat de frequentie minder is dan één keer per dag. Soms gaat constipatie (verstopping) ook gepaard met pijn bij de stoelgang en aambeien. Het toedienen van extra voedingsvezels, lichaamsbeweging en het drinken van veel water zullen in 99% van de gevallen de constipatie doen verdwijnen.
Zwaarlijvigheid komt erg veel voor als stoornis van het eerste chakra. De reden hiervoor kan zijn dat de patiënt tracht een goede binding met de aarde te krijgen door te gaan eten, hetgeen ontaardt in zwaarlijvigheid. In het geval van zwaarlijvigheid is het belangrijk dat je als therapeut gaat uitzoeken wat de oorzaak is van de zwaarlijvigheid. Indien er sprake is van een medische oorzaak, kan de zwaarlijvigheid niet verweten worden aan een niet goed functioneren van het eerste chakra. Er zijn immers vele medische oorzaken te vinden voor zwaarlijvigheid. Is de zwaarlijvigheid een gevolg van te veel eten of snoepen om op deze manier bijvoorbeeld spanningen weg te eten, dan kan therapie een oplossing bieden. We kunnen dan met je op zoek gaan naar de reden dat je te veel eet en zwaarlijvig bent geworden.

Corresponderende endocriene klieren bij het eerste chakra

De bijnieren bevinden zich bovenop de twee nieren. Ieder mens heeft dus twee bijnieren. De bijnieren bestaan uit schors en merg, die beiden verantwoordelijk zijn voor het produceren van hormonen. Het merg produceert bijvoorbeeld adrenaline, dat regulerend werkt op hartslag en bloeddruk. Stel je maar eens voor dat je in een angstige of opgejaagde toestand verkeert. Dan gaat je hart sneller kloppen. Dit gebeurt onder andere door de adrenaline die door de bijnieren aan het bloed afgegeven wordt. De bijnierschors daarentegen produceert hormonen die het evenwicht en de concentratie van bepaalde stoffen in het lichaam reguleren.