Meteen naar de inhoud

Nieuwe Tijdskinderen & Hoog sensitiviteit

Nieuwetijdskinderen zijn heel wijs, gevoelig en intuïtief voor hun leeftijd. Het is belangrijk dat deze kinderen worden herkend en erkend.

Ik ben te vroeg geboren of ben ik een nieuwe tijdskind?

Adrie Talakua: Ik ben als kind en volwassene in mijn optiek nooit echt goed begrepen. Men liep bijna altijd weg als ik mijn verhaal deed of dat ze mij niet begrepen, te wijs of te bij de hand vonden. Ik dacht: ‘Wat kan ik er aan doen dat ik zo snel denk en handel? En dat ik altijd kansen en mogelijkheden zie.’ Je voelde je eenzaam en deed dingen die je van je omgeving moest doen of je paste jezelf zo aan dat je feitelijk jezelf niet meer was.
Op de weg van “wie ben ik dan wel” ben ik veel volwassenen, trainers, coaches tegen gekomen die dachten mij te begrijpen om vervolgens met hun gezag met hun eigen ‘Model van de Wereld’ (belevingswereld en hun ego) over mij heen te gaan. Wat voor mij duidelijk is geworden, is dat veel mensen (professionals) vanuit hun beperktheid en ego niet inzien en niet kunnen invoelen waar hun tekortkomingen liggen om “nieuwe tijdskinderen” te begrijpen. Doe eerst een stapje achteruit en zet je eigen Model van de Wereld opzij. Voel, kijk en luister wat deze nieuwe tijdskinderen (of andere mensen die A-Typisch zijn) nu daadwerkelijk te melden hebben.
Als kind en ook toen ik ouder was, zei ik heel vaak: ‘Ik ben te vroeg geboren, want ik word niet begrepen…’

Waar ik nu als coach blij mee ben: is dat kinderen en volwassenen met dezelfde problematiek mij toelaten, zich begrepen voelen en zich ongelooflijk kunnen ontwikkelen. Een ik loop een poosje met hun pad mee, zodat ze kunnen wennen aan hun nieuwe weg ofwel het pad waarin ze getolereerd en begrepen worden.

Kinderen van nu

Kinderen van nu worden blootgesteld aan heel veel dingen die ze moeten, kunnen en willen. Sommige kinderen reageren daar heel moeilijk op. Ze kunnen niet wennen aan de gedachtegang en omgang van deze maatschappij. Deze kinderen zijn namelijk hooggevoelig en reageren heel erg intuïtief, met hun gevoel. Ook zijn deze kinderen heel erg wijs voor hun leeftijd. Deze kinderen worden tegenwoordig ‘Nieuwe tijdskinderen’ genoemd. Een wijze man die ik laatste sprak verwoorde het anders.
Hij zei:”Kinderen lopen altijd op hun tijd vooruit. Het is daarom moeilijk om te zeggen dat het ‘nieuwe’ tijdskinderen zijn; Het zijn gewoon Tijdskinderen!
Hoe ze ook genoemd worden, als ouders zijnde kan je het er soms heel erg moeilijk mee hebben. Om u en uw kind hierin te ondersteunen zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Doordat deze kinderen moeilijk kunnen wennen aan de omgeving zijn ze erg gevoelig voor de energie en prikkels die de omgeving afgeeft. Vaak voelen ze zich onbegrepen en hebben last van bepaalde gedragsstoornissen of lichamelijke klachten waar een arts niet direct een oorzaak voor kan vinden. Vaak worden deze kinderen als lastig gezien en zijn de ouders vastgelopen in de reguliere gezondheidszorg.

Einstein-Energetica kan deze kinderen of jongeren helpen, zodat zij hun gevoeligheid als kracht leren gebruiken. Jonge mensen die zich prachtig kunnen ontwikkelen, als ze zichzelf maar begrijpen en door de omgeving begrepen en ondersteund worden. Ook HSP’s (Hoog Sensitieve Personen) kunnen bij Einstein-Energetica terecht. Een aantal voorbeelden van hulp die we al hebben geboden: Nieuwe tijdskinderen 1, Nieuwe tijdskinderen 2

Mogelijke kenmerken of problemen bij NieuweTijdskinderen zijn:

 • huilen vaak veel als baby;
 • hebben vaak voedselintoleranties;
 • hebben eczeem, allergieën of andere huidaandoeningen;
 • hebben soms astma;
 • doen wijze uitspraken voor hun leeftijd;
 • zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen soms emoties van anderen over;
 • hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel;
 • zijn druk (bijvoorbeeld in de vorm van ADHD, ADD) of juist heel erg teruggetrokken;
 • dromerig;
 • hebben soms paranormale ervaringen;
 • zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen;
 • hebben regelmatig slaapproblemen;
 • hebben soms dyslexie of dyscalculie;
 • hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn zij vegetariër uit overtuiging;
 • kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden;
 • zijn soms hoogbegaafd;
 • willen soms niet meer naar school;
 • hebben vaak problemen met absoluut gezag;
 • reageren niet op de discipline ‘schuld’ (Wacht maar totdat je vader thuis komt!);
 • hebben soms last van concentratieproblemen (zien en horen alles);

opluchting allergieEnkele handreikingen voor ouders van Nieuwe Tijdskinderen

 • Geef ze gemeende positieve ondersteuning;
 • Wees eerlijk. (Je kind zal het haarfijn aanvoelen als je niet eerlijk bent.);
 • Behandel ze met respect;
 • Leg al vanaf de babytijd uit wat je aan het doen bent en waarom, dat geeft ze veiligheid en het gevoel dat je hen respecteert;
 • Probeer samen met het kind de grenzen te bepalen;
 • Laat ze hun eigen keuzes maken op het gebied van hobby’s en opleiding;
 • Maak ruimte voor het uiten van fysieke energie;
 • Vraag aan andere ouders met nieuwetijdskinderen hulp bij de opvoeding;
 • Maak tijd vrij om te zien hoe deze kinderen met elkaar omgaan, daar is veel van te leren!

 

Belangrijk voor deze kinderen, die vaak erg open zijn, is dat zij leren goed (met hun ziel) in hun lichaam te blijven en zich te beschermen tegen allerlei indrukken van buitenaf. Verder is het van belang dat zij leren onderscheiden welke gevoelens van hen zijn en welke niet.

Kenmerken van Hooggevoelige kinderen (HSP)

Extra gevoelige kinderen kunnen meer last van bepaalde kenmerken hebben, dan andere kinderen. Maar dat neemt niet weg dat elke kind zijn eigen individu is. Deze kenmerken kunnen erop duiden dat een kind een HSP (High Sensitive Person) is. Dat houdt in dat ze veelal ook last hebben van de energieën van andere mensen, maar geen paranormale ervaringen ondervinden. Ook voor vragen over HSP kunt u contact met ons opnemen.

 • Ze huilen vaak als baby;
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd;
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie;
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid;
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over;
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel;
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid;
 • Ze zijn druk (bijvoorbeeld ADHD) of juist teruggetrokken;
 • Ze hebben moeite met de motoriek;
 • Ze zijn dromerig;
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht;
 • Ze reageren sterk intuïtief;
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen;
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie;
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties;
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen;
 • Ze hebben soms astma;
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelingsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische, intellectuele en sociale vaardigheden;
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden;
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen;
 • Ze kunnen slaapproblemen hebben;
 • Ze zijn regelmatig verdrietig en/of angstig zijn (voor iets wat wij niet begrijpen);
 • Ze zijn soms hoogbegaafd;

Let op: Het hoeft niet altijd zo te zijn dat kinderen die 1 of meerdere kenmerken hebben altijd een “nieuwetijdskind” of “HSP” zijn! Wel is het zo dat bijna alle bovenstaande “kwalen” bij kinderen met de juiste behandeling verholpen kunnen worden. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.