Meteen naar de inhoud

Kindercoach

Als kindercoach begeleiden wij kinderen, kleuters, tieners, jeugdigen, adolescenten, pubers, meiden en jongens, jong-volwassenen in het scheppen van een succesvol en gelukkig leven in alle levenssferen. Dit wordt tot stand gebracht door het bevorderen van sociale vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies bij jou of jouw kind.

Kindercoaching kan worden toegepast op alle belangrijke levensthema’s van kinderen en jongeren, maar is in het bijzonder geschikt voor de volgende onderwerpen:

 • Inzichtelijk maken van (terugkerende) conflicten (ruzies), problematiek en gesprekken (gespreksvoering);
 • Inzichtelijk maken van levensloop en ontwikkelingen van het kind voor ouder en kind;
 • Herkennen van misbruik;
 • Problemen met leren;
 • Problemen binnen organisatiesystemen en -vormen binnen het onderwijs;
 • Verhoging van zelfvertrouwen van kind en omgeving;
 • Inzicht krijgen in seksualiteit en pubertijd;

  jongeren coach kindercoach

 • Werken aan het krijgen van meer balans (meer energie of beter verdeelde energie, meer rust);
 • Grip krijgen op verslavingen (roken, nagels bijten, andere patronen);
 • Werken aan talentontwikkeling en vinden van passies;
 • Problemen met eten, eetstoornissen en allerlei varianten;
 • Helpen bij ontwikkeling van creativiteit en assertiviteit;
 • Emotiemanagement;
 • Hooggevoeligheid;
 • Begeleiden bij studiekeuze;
 • Relatiemanagement tussen ouders en kinderen;

Wat doet een kindercoach?

Hoewel elke kindercoach zijn/haar eigen specifieke werkwijze heeft, leggen wij de nadruk op een systeemgerichte benadering. Wij gaan er van uit dat de meeste problemen liggen in het systeem waar jij, als kind, deel van uitmaakt. Dit systeem omvat het gezin waarin je/het kind opgroeit, de school die je/het bezoekt, de wijk waarin je/het leeft en de clubs waarvan je/het lid bent/is. Bij het coachen van kinderen zullen wij daarom altijd de belangrijkste betrokkenen bij de begeleiding betrekken, zoals ouders en leerkrachten.

Als kindercoach kijken wij wat zowel jij/kinderen als hun systeem nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. De coach helpt het kind om zijn werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat het binnen zijn leefsysteem volledig tot zijn recht komt en goed leert communiceren. Het doel daarvan is dat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

Is jouw kind nog te jong om duidelijk te maken waar zijn of haar probleem ligt? Voor ons niet!

KindercoachDan heeft Sjamaan Adrie Talakua daarbij het voordeel zijn extra zintuigen te kunnen inzetten. Bij Einstein-Energetica kijken we naar het kind en alles wat het kan aangeven via het fysieke, emotionele, mentale, spirituele, energetische en zielsniveau. Hierdoor hebben we vaak geen woorden nodig om aan te voelen waar de oplossingen liggen. De extra zintuigen van Adrie als Sjamaan hebben daarbij het grote voordeel op een diep niveau contact te kunnen leggen met jouw kind. Vanuit het systeem van het kind weten we waar de oplossing ligt en zullen we met je werken naar verwezenlijken van die oplossing. Ook kan bijvoorbeeld healing op korte termijn al heel veel opleveren in het voordeel van jouw kind.

Neem graag contact met ons op om je probleem of vraag te bespreken.