Meteen naar de inhoud

Autisme

Wat is een autisme-spectrumstoornis? Is er ook een Energetisch of Traumatisch Autismestoornis?

Autistische mensen en kinderen kunnen, in tegenstelling tot eerder gedacht, zich ontwikkelen en hun vaardigheden verbeteren. De juiste hulp en stimulans hierbij is zeer belangrijk. Bij Einstein-Energetica kijken we graag anders naar labels. De vraag die wij stellen: welke achtergrond en aansturing heeft een stoornis op energetisch niveau. Doordat we onder andere op energetisch en zielsniveau met iemand communiceren, kunnen we andere dingen waarnemen en andere vragen stellen dan traditionele medici.

Adrie Talakua‘s ervaring is dat hij door zijn extra zintuigen een veilige omgeving kan neerzetten. Hierdoor kunnen ook mensen die moeite hebben met contact en communicatie ‘naar buiten komen’. Met hem kunnen ze op een andere wijze zich uiten dan via de traditionele communicatiewegen. Dat kan als een openbaring en bevrijding worden ervaren. Ook kunnen we hierdoor de band tussen ouder en kind veranderen of versterken.

Gevangenis van een verkeerd labelWat is Autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en heeft allerlei vormen en gradaties. Ieder mens of kind met deze stoornis is anders, uniek en heeft zijn eigen ziektebeeld. Overlappend zijn een aantal gedragskenmerken waardoor zij allen onder de noemer autisme of autismespectrumstoornis te scharen zijn. Het gaat om kenmerken op communicatie-, socialisatieniveau en herhalend gedrag of spel.

Oorzaken bij autisme

Bij de oorzaak van autisme speelt erfelijkheid een rol, evenals meerdere genen. Structurele afwijkingen in de hersenen zijn ook een onderdeel van de oorzaak. Maar een directe oorzaak is nog niet bekend. Mensen met de stoornis hebben hun hele leven beperkingen en problemen. Ook de omgeving heeft heel direct met de eventuele hulpbehoevendheid of unieke kenmerken van een autistische persoon te maken. Niet iedere omgeving weet hier op de juiste manier mee om te gaan, waardoor ook verergering van symptomen, klachten en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Goede begeleiding en de juiste hulp (materieel en immaterieel) maakt de stoornis hanteerbaar en kan er een soort evenwicht worden gecreëerd.

Autisme in DSM

In officiële classificatiesystemen, zoals de DSM-IV-TR, staat beschreven welk gedrag geobserveerd moet zijn om te kunnen spreken van een van een autismespectrumstoornis. Binnen de autismespectrumstoornissen worden 5 aparte stoornissen beschreven (Autisme, Stoornis van Asperger, Syndroom van Rett, Desintegratiestoornis en PDD-NOS). Deze vijf stoornissen vormen met elkaar het autismespectrum. De PDD-NOS vormt een restgroep.