Meteen naar de inhoud

Heb jij energetische dyslexie?

Dyslexie

Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt evenveel voor bij mensen van allerlei intelligentieniveaus. Er zijn allerlei methoden en leertechnieken om dyslexie al op jonge leeftijd te ontdekken en toch (goed) te leren lezen.

Laten we ook eens naar een andere kant van de medaille kijken. Zoals angsten en trauma's ons kunnen remmen in onze mogelijkheden, zo kan dyslexie ook een energetische lading hebben. Kortweg ervaar je dyslexie, maar heb je het als het ware in je gedrag aangezet om jezelf tegen iets te beschermen. Vaak doen we dat al op zeer jonge leeftijd.

Wat is Dyslexie?

Dyslexie is een veel voorkomend en onzichtbare handicap of belemmering. Jij of jouw kind heeft ernstige of hardnekkige problemen bij de automatisering van lezen of spelling. Ook hulp en extra scholing brengt geen verandering in het feit dat iemand met dyslexie moeite heeft met foutloos en vlot (leren) lezen en spellen. Daarbij zijn ook problemen in het leren van moeilijke talen. Dit alles ligt niet aan de inzet en ijver van mensen en kinderen, maar kan wel verstrekkende gevolgen hebben voor persoonlijke, gezins- en maatschappelijke contexten.

Hoofdpijn

De bekende oplossingen

In grote lijnen ligt de oorzaak van dyslexie waarschijnlijk in (de snelheid van) fonologische verwerking en oproepen van de taalkennis. Kortweg: problemen met de informatieverwerking van visueel (letters) naar auditief (klanken). De nadruk ligt op problemen met verwerking van het auditieve deel.

Zo vroeg mogelijk herkennen van dyslexie is de beste aanpak en zorgt dat er een (aanvaardbaar tot goed) niveau van geletterdheid aan te leren is. Daarbij is het wel belangrijk dat de juist leermethode bij het individu wordt gekozen. Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Wanneer zij op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen die bij hen passen, zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit. Schooluitval en onderpresteren als gevolg van dyslexie zijn dan verleden tijd.

Energetische dyslexie

Naast het feit dat er geconstateerd is dat u of uw kind dyslexie heeft, is het ook handig de vraag te stellen in welke mate en welke vorm het aanwezig is. Er kan namelijk ook sprake zijn van energetisch of getraumatiseerde dyslexie. Dat betekent dat de aansturing waardoor het veroorzaakt wordt niet van blijvende of vaststaande aard is. Het gaat om herinneringen, ervaringen en overtuigingen die ervoor zorgen dat je dyslexie hebt en er tegenaan loopt.

Door middel van de tools die wij hebben met Einstein-Energetica kunnen we onderzoeken waar het bij jou vandaan komt. Ben je daadwerkelijk dyslectisch of heb je last van energetisch dyslexie?
Ja, dit herken ik

Ontdek jij dat je energetische dyslexie hebt? Dit is een belangrijke vraag en het antwoord op deze vraag kan een belangrijke ‘change’ en de eerste stap naar het oplossen van problemen zijn! We kunnen samen eraan werken om je dyslexie los te laten en andere dingen in je leven toe te laten.

Nog even dit

Heb jij dyslexie en herken je dit: 'Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers'. Verdiep je dan ook eens in NLP. Bij NLP leer je deze typen mensen en denkers onderscheiden. Je gaat ervaren hoe je zelf het meest eenvoudige onthoud, bijvoorbeeld in beelden. Ook ga je inzien, beluisteren en ontdekken hoe anderen dat doen. Het kan enorm inzichtelijk werken. Ook voor je begrip over hoe jij communiceert en waar je bijvoorbeeld miscommunicatie ervaart.

Meer over NLP

Geef een reactie