Meteen naar de inhoud

Op zoek naar een missie

  • door
opluchting allergie

Wat een start van 2017. Twee mensen die tijdens hun bewustwordingsproces, na 10 maanden, achter hun missie komen. Bij de één openbaarde zich de Messias tijdens het consult. Bij de ander kwam de Keizerin en Hoge Priester zich bij haar meldde. Wat waren zij blij dat zij dat konden ervaren, voelen en uitspreken. Er gebeurt iets in mij dat zo vrij, sereen en open voelt. Een zoektocht die feitelijk werd geopenbaard dat dit wat zij ervoeren hun Missie was.

Mensen die in de top van het bedrijfsleven werkten en nu realiseren dat hun mooie en ook nodige dieptepunten nodig waren om bij dit bijzondere moment te komen van hun Missie.

Ze willen zichzelf en de mensen ondersteunen en helpen hun pad.. de berg van de menselijke ontwikkeling.. bij te staan op verschillende manieren… te onderzoeken waar en wat hun missie is..

Geef een reactie